ضروری
بررسی سئو کاشان سرا,بررسی کاشان سرا,تحلیل سئو کاشان سرا

بررسی سئو سایت کاشان سرا

تحلیل سایت کاشان سرا : یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت کاشان سرا، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در بحث کدنویسی قالب از تگ های تاثیرگذار heading به صورت بهینه استفاده شده است؛ اما در بعضی از بخش ها همچون مطالب مرتبط، این تگ ها (همچون تگ H2) به صورت صحیح به کار نرفته اند. در تصاویر ...

ضروری
بررسی سئو سرمه دان,بررسی سرمه دان,تحلیل سئو سرمه دان

بررسی سئو سایت سرمه دان

تحلیل سایت سرمه دان : سرعت لود سایت سرمه دان در نسخه دسکتاپ، عالی و در نسخه موبایل خوب می باشد. یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت سرمه دان، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در تمامی صفحات داخلی، نام برند سایت در عنوان صفحه قرار دارد که امری اشتباه است. در خط آدرس (URL) صفحات سایت سرمه ...

ضروری
بررسی خردساز پیروز,بررسی سئو خردساز پیروز,تحلیل سئو خردساز پیروز

بررسی سئو سایت خردساز پیروز

تحلیل سایت خردساز پیروز : یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت خردساز پیروز، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در برخی عناوین صفحات داخلی سایت، از کلمات کلیدی مهم استفاده شده است که مناسب می باشد اما متاسفانه در تمام صفحات داخلی، نام برند سایت در عنوان صفحه قرار دارد که امری اشتباه است. در خط آدرس (URL) ...

ضروری
بررسی ابرکسب,بررسی سئو ابرکسب,تحلیل سئو ابرکسب

بررسی سئو سایت ابرکسب

تحلیل سایت ابرکسب : سرعت لود سایت ابرکسب در نسخه دسکتاپ معمولی و در نسخه موبایل بسیار ضعیف می باشد. یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت ابرکسب، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در برخی صفحات بررسی شده، نام برند سایت در عنوان صفحه قرار دارد که امری اشتباه است. خط آدرس (URL) صفحات سایت ابرکسب، بسیار کوتاه ...

ضروری
بررسی سئو سپنجا,بررسی سپنجا,تحلیل سئو سپنجا

بررسی سئو سایت سپنجا

تحلیل سایت سپنجا : سرعت لود سایت سپنجا در نسخه دسکتاپ و نسخه موبایل بسیار ضعیف می باشد. یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت سپنجا، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. یکی دیگر از مهمترین نقاط قوت سایت سپنجا، این می باشد که نسخه انگلیسی این سایت نیز تهیه شده است. در برخی صفحات بررسی شده، نام برند ...

ضروری
بررسی سئو فایل 24,بررسی فایل 24,تحلیل سئو فایل 24

بررسی سئو سایت فایل 24

تحلیل سایت فایل 24 : سرعت لود سایت فایل 24 در نسخه دسکتاپ و نسخه موبایل بسیار عالی می باشد. یکی از بزرگترین نقاط قوت سایت فایل 24، این است که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در برخی صفحات بررسی شده، نام برند سایت در عنوان صفحه قرار دارد که امری اشتباه است. در خط آدرس (URL) صفحات سایت فایل ...

ضروری
آنالیز سئو سایت,بررسی آموزش سریع زبان,بررسی سئو آموزش سریع زبان

بررسی سئو سایت آموزش سریع زبان

تحلیل سایت سایت آموزش سریع زبان: سرعت لود سایت آموزش سریع زبان در نسخه موبایل ضعیف بوده و در نسخه دسکتاپ عالی می باشد. قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنش گرا طراحی شده است که بسیار عالیست. اکثر عناوین این سایت به صورت بهینه انتخاب نشده اند و نام برند و کلمات اضافه در عنوان دیده می شود. در محتوای بیشتر صفحات بررسی شده، چگالی ...

ضروری
آنالیز سئو سایت,بررسی زبانشناس,بررسی سئو زبانشناس

بررسی سئو سایت زبانشناس

تحلیل سایت سایت زبانشناس: یکی از بزرگ ترین نقاط قوت سایت زبانشناس، اینست که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. اکثر عناوین این سایت به صورت بهینه انتخاب نشده اند و نام برند و کلمات اضافه در عنوان دیده می شود. در محتوای بیشتر صفحات بررسی شده، چگالی کلمات کلیدی کم می باشد. در خط آدرس (URL) صفحات سایت زبانشناس، کلمات ...

ضروری
آنالیز سئو سایت,بررسی سئو سلام زبان,بررسی سلام زبان

بررسی سئو سایت سلام زبان

تحلیل سایت سلام زبان: یکی از بزرگ ترین نقاط قوت سایت سلام زبان، اینست که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. از کلمات کلیدی مرتبط در عنوان اکثر صفحات داخلی استفاده شده است اما در این عناوین عنوان صفحه اول سایت نیز تکرار شده است که اشتباه می باشد. در محتوای بیشتر صفحات بررسی شده، چگالی کلمات کلیدی کم می باشد. ...

ضروری
آنالیز سئو سایت,بررسی EN45,بررسی سئو EN45

بررسی سئو سایت EN45

تحلیل سایت سایت EN45 : یکی از بزرگ ترین نقاط قوت سایت EN45، این می باشد که قالب این وب سایت برای تلفن های هوشمند به صورت واکنشگرا هم طراحی شده است. در اکثر عناوین صفحات داخلی سایت از کلمات کلیدی مرتبط و مناسب استفاده شده است. خط آدرس (URL) صفحات سایت EN45، به صورت صحیح آدرس دهی نشده است و شامل کلمات اضافی، کلمات فارسی و اعداد می باشند. ...