عنوان مقالات سایت

نرم افزار حسابداری تعهدی سناما – سیستم های طلایی شرق

tbcom

وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور طبق ابلاغ مورخ 1393/12/20 دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیاده‌سازی نظام حسابداری بخش عمومی یا همان حسابداری تعهدی از ابتدای سال 1394، کرده است. قطعا هدف از انجام این کار ارتقاء کیفیت نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی است.
شرکت سیستم های طلایی شرق با درک دغدغه‌ های دستگاه‌ های مختلف دولتی نسبت به اجرایی شدن حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی، و با بیش از یک دهه تجرب موفق در زمینه تولید نرم افزارهای گوناگون و عرضه آن به بیش از 25 ارگان دولتی با رزومه ای فوق العاده و غیرقابل انکار، نرم افزار حسابداری تعهدی خویش را با امکانات ذیل در اختیار کارفرمایان محترم قرار خواهد داد.

شرکت سیستم های طلایی شرق دارای رتبه 4 در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری در طرح تشخیص صلاحیت و طبقه بندی شرکت های داده ورزی توسط شورای عالی انفورماتیک کشور می باشد.

جهت مشاهده پروژه های انجام شده توسط شرکت سیستم های طلایی شرق بر روی این لینک کلیک فرمایید.

بی شک نرم افزار حسابداری تعهدی سناما که با امکانات ذیل در اختبار کارفرمایان محترم قرار گرفته است، هچون سایر نرم افزارهای شرکت سیستم های طلایی شرق، در ایران بی بدیل بوده و برای ساخت آن سعی شده است تمامی نیازهای مشتریان در زمینه حسابداری تعهدی دولتی در نظر گرفته شود .

امکانات این نرم افزار به شرح ذیل می باشد :

جداول پایه
 • امکان تعریف واحدهای مالی
 • امکان تعریف انواع سند
 • امکان تعریف موضوعات سند
 • امکان تعریف حسابهای اصلی
 • امکان تعریف عناوین جداول اجزاء کد حسابداری
 • امکان ثبت اطلاعات جداول اجزاء کد حسابداری
 • امکان تعریف ساختار کد حسابداری
 • امکان تعریف نامه های ضمیمه سند
 • امکان تعریف پیش فرض اطلاعات طرح
 • امکان تعریف دسته چکهای بانکی
 • امکان تعریف ثوابت سیستم
ثبت سند
 • امکان ثبت سند حسابداری عملیات جاری
 • امکان ثبت سند ۱:ابلاغ بودجه (عمومی/اختصاصی) یا تبادل موافقتنامه
 • امکان ثبت سند ۲:دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه
 • امکان ثبت سند ۳:پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری
 • امکان ثبت سند ۴:تخصیص اعتبار
 • امکان ثبت سند ۵:دریافت وجه،تسویه وپابه پایی تنخواه گردان حسابدار
 • امکان ثبت سند ۶:دریافت وجه از محل اعتبار اختصاصی مصوب
 • امکان ثبت سند ۷:دریافت هدایا و کمک های نقدی
 • امکان ثبت سند ۸:دریافت اعلامیه بانکی در خصوص واریز وجوه تنخواه
 • امکان ثبت سند ۹:دریافت اعلامیه بانکی درخصوص واریزوجوه هدایای نقد
 • امکان ثبت سند ۱۰:مصرف هدایای نقدی محدود شده برای هدف خاص
 • امکان ثبت سند ۱۱:تامین ودریافت بخشی از منابع واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۲:ابلاغ تمام یابخشی ازاعتبار تخصیص یافته به سایر
 • امکان ثبت سند ۱۳:ارسال وجوه مربوط به حواله ها
 • امکان ثبت سند ۱۴:دریافت اعلامیه ابلاغ اعتبار و واریز وجوه ابلاغی
 • امکان ثبت سند ۱۵:تامین اعتبار (عمومی / اختصاصی)
 • امکان ثبت سند ۱۶:واگذاری تنخواه گردان پرداخت به عاملین ذیحساب
 • امکان ثبت سند ۱۷-۱:دریافت تضمین در قبال واگذاری پیش پرداخت
 • امکان ثبت سند ۱۷-۲:واگذاری پیش پرداخت به اشخاص ذینفع
 • امکان ثبت سند ۱۸:خرید موجودی ها
 • امکان ثبت سند ۱۹:شناسایی علی الحساب
 • امکان ثبت سند ۲۰:شناسایی هزینه
 • امکان ثبت سند ۲۱:کاهش تضمینهای دریافتی
 • امکان ثبت سند ۲۲:تسویه و پرداخت تعهدات پرداختنی و کسور مربوط
 • امکان ثبت سند ۲۳:تنخواه گردان پرداخت
 • امکان ثبت سند ۲۴:پس ازدریافت و تایید اسناد مربوط به تنخواه گردان
 • امکان ثبت سند ۲۵:شناسایی واریز نقدی تنخواه گردان
 • امکان ثبت سند ۲۶:واخواهی اسناد ارایه شده
 • امکان ثبت سند ۲۷:کسری در پیش پرداخت واگذار شده به اشخاص
 • امکان ثبت سند ۲۸:شناسایی اسناد واخواهی یا کسری ابواب جمعی
 • امکان ثبت سند ۲۹:رفع اسناد واخواهی شده و کسری ابواب جمعی
 • امکان ثبت سند ۳۰:واریز نقدی کسری ابواب جمعی یا اسناد واخواهی شده
 • امکان ثبت سند ۳۱-۱:صدور احکام تعهد آور از سوی مراجع ذیصلاح
 • امکان ثبت سند ۳۱-۲:اعتبار مصوب تخصیص یافته یا وجوه سایر منابع
 • امکان ثبت سند ۳۱-۳:عدم تامین منابع لازم در مهلت قانونی تعیین شده
 • امکان ثبت سند ۳۱-۴:برداشت وجه به موجب احکام صادره ازمراجع ذیصلاح
 • امکان ثبت سند ۳۱-۵:شناسایی کسری ابواب جمعی برداشتی
 • امکان ثبت سند ۳۱-۶:رفع کسری ابواب جمعی برداشتی
 • امکان ثبت سند ۳۱-۷:واریز نقدی کسری ابواب جمعی برداشتی
 • امکان ثبت سند ۳۲:خرید بن غیرنقدی کارکنان
 • امکان ثبت سند ۳۳:تحویل بن غیرنقدی به کارکنان
 • امکان ثبت سند ۳۴:خرید کارت هدیه از بانکها یا موسسات مالی
 • امکان ثبت سند ۳۵:واگذاری کارت هدیه به اشخاص طبق قوانین و مقررات
 • امکان ثبت سند ۳۶:شناسایی هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده
 • امکان ثبت سند ۳۷:پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان
 • امکان ثبت سند ۳۸:شناسایی ذخیره علیالحساب در پایان دوره مالی
 • امکان ثبت سند ۳۹:بستن حسابهای موقت
 • امکان ثبت سند ۴۰:بستن حسابهای دایمی
 • امکان ثبت سند ۴۱:واریز مانده منابع مصرف نشده مربوط به حساب خزانه
 • امکان ثبت سند ۴۲-۱:انتقال مانده منابع مصرف نشده سال قبل
 • امکان ثبت سند ۴۲-۲:وجوه مصرف نشده بودجه ای دوره های مالی قبل
 • امکان ثبت سند ۴۳:پرداخت های غیرقطعی بودجه ای دوره های مالی قبل
 • امکان ثبت سند ۴۴:واریز پیش پرداخت انتقالی مربوط به سالهای قبل
 • امکان ثبت سند ۴۵:واریز علی الحساب انتقالی مربوط به سالهای قبل
 • امکان ثبت سند ۴۶:واریز وجوه حاصل از پیش پرداخت به حساب خزانه
  امکان ثبت سند حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان
 • امکان ثبت سند ۱:کاهش اعتبار مصوب بابت حقوق و مزایا مستمر کارکنا
 • امکان ثبت سند ۲:هزینه حقوق و مزایای مستمربابت کسور بیمه سهم دولت
 • امکان ثبت سند ۳:هزینه حقوق و مزایای مستمر کارکنان
 • امکان ثبت سند ۴:پرداخت کسور و واریز وجه نقدبه حساب کارکنان
 • امکان ثبت سند ۵:پرداخت سایر کسور و واریز منابع مرتبط با حقوق
 • امکان ثبت سند ۶:بستن حسابها
 • امکان ثبت سند ۷-۱:میزان وجوه دریافتی از صندوق بازنشستگی مربوط
 • امکان ثبت سند ۷-۲:پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و موظفین
  امکان ثبت سند حسابداری عملیات سرمایه ای
 • امکان ثبت سند ۱:ابلاغ بودجه (عمومی/اختصاصی) یا تبادل موافقت نامه
 • امکان ثبت سند ۲: دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه
 • امکان ثبت سند ۳:پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری
 • امکان ثبت سند ۴:به هنگام تخصیص اعتبار
 • امکان ثبت سند ۵:دریافت وجه و تسویه تنخواه گردان حسابداری
 • امکان ثبت سند ۶:دریافت وجه از محل اعتبار اختصاصی مصوب۱
 • امکان ثبت سند ۷:دریافت هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی۱
 • امکان ثبت سند ۸:واریز وجوه تنخواه گردان پرداخت به حساب مربوط
 • امکان ثبت سند ۹:واریز وجوه حاصل از هدایای نقدی و غیرنقدی
 • امکان ثبت سند ۱۰:مصرف هدایا نقدی محدودشده برای هدف خاص تعریف شده
 • امکان ثبت سند ۱۱:تامین ودریافت سایر منابع از خزانه
 • امکان ثبت سند ۱۲: ابلاغ تمام یا بخشی از اعتبار تخصیص یافته به سا
 • امکان ثبت سند ۱۳:ارسال وجوه مربوط به حواله ها به واحدها
 • امکان ثبت سند ۱۴:ابلاغ اعتبارو واریز وجوه ابلاغی(عمومی/ اختصاصی)
 • امکان ثبت سند ۱۵:اخذ تضمین مربوط به شرکت در مناقصه
 • امکان ثبت سند ۱۶:تامین اعتبار (عمومی / اختصاصی)
 • امکان ثبت سند ۱۷:پرداخت تنخواه گردان به عاملین ذیحساب وسایراشخاص
 • امکان ثبت سند ۱۸:خرید موجودیها
 • امکان ثبت سند ۱۹-۱:اخذ تضمین در قبال واگذاری پیش پرداخت
 • امکان ثبت سند ۱۹-۲:پیش پرداخت به اشخاص ذینفع
 • امکان ثبت سند ۱۹-۳:پیش پرداخت از محل موجودی مواد و کالا به اشخاص
 • امکان ثبت سند ۲۰:اختصاص بخشی از اعتبارسرمایه ای ازسوی اشخاص معین
 • امکان ثبت سند ۲۱:پرداخت علی الحساب به اشخاص ذینفع بارعایت مقررات
 • امکان ثبت سند ۲۲-۱:شناسایی دارایی در جریان تکمیل
 • امکان ثبت سند ۲۲-۲: کاهش تضمینهای دریافتی
 • امکان ثبت سند ۲۳: تسویه و پرداخت مطالبات پیمانکار و کسور
 • امکان ثبت سند ۲۴:وجوهی به عنوان تنخواه گردان پرداخت واحدها
 • امکان ثبت سند ۲۵:دریافت و تایید اسناد مربوط به تنخواه گردان
 • امکان ثبت سند ۲۶:واریز نقدی تنخواه گردان پرداخت و پیش پرداخت سال
 • امکان ثبت سند ۲۷:خرید دارایی هایی که بطور مستقل قابل بهره برداری
 • امکان ثبت سند ۲۸:مازاد موجودی مواد و کالا پس از پایان طرح تملک
 • امکان ثبت سند ۲۹:شناسایی دارایی های تکمیل شده
 • امکان ثبت سند ۳۰-۱: بهره بردار دارایی شناسایی شده واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۳۰-۲:دارایی های دریافتی
 • امکان ثبت سند ۳۰-۳: واگذاری دارایی ها به عنوان افزایش سرمایه
 • امکان ثبت سند ۳۱:دارایی ها به عنوان مازاد تجدید ارزیابی
 • امکان ثبت سند ۳۲:واخواهی اسناد ارایه شده
 • امکان ثبت سند ۳۳:کسری در دارایی ها و یاعدم رفع اسناد واخواهی شده
 • امکان ثبت سند ۳۴:شناسایی اسناد واخواهی یا کسری ابواب جمعی
 • امکان ثبت سند ۳۵:رفع اسناد واخواهی شده و کسری ابوابجمعی در دوره
 • امکان ثبت سند ۳۶: واریز نقدی کسری ابواب جمعی یااسناد واخواهی شده
 • امکان ثبت سند ۳۷-۱:صدوراحکام تعهدآور از سوی مراجع ذیصلاح
 • امکان ثبت سند ۳۷-۲:اعتبار مصوب تخصیص یافته یا وجوه سایر منابع
 • امکان ثبت سند ۳۷-۳:کسری وجوه ایجاد شده بر اساس اعلامیه بانکی
 • امکان ثبت سند ۳۷-۴:برداشت وجه به موجب احکام صادره ازمراجع ذیصلاح
 • امکان ثبت سند ۳۷-۵:شناسایی کسری ابواب جمعی برداشتی
 • امکان ثبت سند ۳۷-۶:رفع کسری ابواب جمعی برداشتی، در دوره های مالی
 • امکان ثبت سند ۳۷-۷:واریز نقدی کسری ابواب جمعی برداشتی از اشخاص
 • امکان ثبت سند ۳۸:شناسایی ذخیره علی الحساب در پایان دوره مالی
 • امکان ثبت سند ۳۹:شناسایی هزینه استهلاک دارایی ها
 • امکان ثبت سند ۴۰-۱:معاوضه دارایی های ثابت با داراییهای غیرپولی
 • امکان ثبت سند ۴۰-۲:بهای تمام شده براساس مبلغ دفتری
 • امکان ثبت سند ۴۱:مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
 • امکان ثبت سند ۴۲:کاهش ارزش دارایی ها
 • امکان ثبت سند ۴۳:برکناری دایمی دارایی های واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۴۴:کاهش ارزش موجودیها
 • امکان ثبت سند ۴۵:درآمد حاصل از بازیافت کاهش ارزش موجودیها
 • امکان ثبت سند ۴۶:بستن حسابهای موقت
 • امکان ثبت سند ۴۷:بستن حسابهای دایمی
 • امکان ثبت سند ۴۸:واریز مانده وجوه مصرف نشده سال قبل به خزانه
 • امکان ثبت سند ۴۹-۱:انتقال مانده وجوه مصرف نشده سال قبل به سال
 • امکان ثبت سند ۴۹-۲:وجوه مصرف نشده بودجه ای دوره های مالی قبل
 • امکان ثبت سند ۵۰:پرداخت های غیرقطعی بودجه ای دوره های مالی قبل
 • امکان ثبت سند ۵۱:پیش پرداخت انتقالی مربوط به سالهای قبل
 • امکان ثبت سند ۵۲:تمام یا بخشی از علی الحساب انتقالی مربوط به سال
 • امکان ثبت سند ۵۳:واریز وجوه حاصل از
  امکان ثبت سند حسابداری درآمدها
 • امکان ثبت سند ۱:تحقق درآمدهای عمومی/ اختصاصی
 • امکان ثبت سند ۲:شناسایی هزینه مطالبات مشکوک الوصول
 • امکان ثبت سند ۳:غیرقابل وصول بودن مطالبات واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۴:وصول مطالبات سوخت شده
 • امکان ثبت سند ۵:وصول مطالبات
 • امکان ثبت سند ۶:وصول پیش دریافت درآمد عمومی / اختصاصی
 • امکان ثبت سند ۷:ارایه خدمات یا تحویل کالا توسط واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۸:تحقق منابع عمومی متعلق به سایر واحدهای گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۹:انتقال وجوه منابع عمومی
 • امکان ثبت سند ۱۰:دریافت فهرست منابع تحقق یافته توسط واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۱:واریز منابع وصول شده توسط سایر واحدهای گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۲-۱:ارایه خدمات یا فعالیتها توسط واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۲-۲:خدمات یا فعالیت خارج از واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۳:شناسایی فروش دارایی ها
 • امکان ثبت سند ۱۴:واریز منابع (عمومی/ اختصاصی) به حساب خزانه
 • امکان ثبت سند ۱۵-۱:بستن حسابهای موقت
 • امکان ثبت سند ۱۵-۲:بستن حسابهای دایمی
 • امکان ثبت سند ۱۶:افتتاح حسابها
  امکان ثبت سند حسابداری وجوه سپرده
 • امکان ثبت سند ۱:ارسال وجوه سپرده به حساب مربوط
 • امکان ثبت سند ۲:انتقال سپرده های دریافتی به حساب ذیربط خزانه
 • امکان ثبت سند ۳:دریافت وجه از خزانه بابت تنخواه گردان
 • امکان ثبت سند ۴:دریافت وجه از خزانه بابت رد وجوه سپرده
 • امکان ثبت سند ۵:واگذاری تنخواه گردان رد سپرده به عاملین ذیحساب
 • امکان ثبت سند ۶:دریافت اسناد و مدارک مربوط به استرداد سپرده
 • امکان ثبت سند ۷:بستن حسابها
  امکان ثبت سند حسابداری موارد خاص
  امکان ثبت سند وجوه نامشخص
 • امکان ثبت سند ۱:وجوه نامشخص واریز شده به حسابهای بانکی ذیحساب
 • امکان ثبت سند ۲:وجوهی که ماهیت نامشخص دارند
 • امکان ثبت سند ۳:وجوه ای که ماهیت درآمدی دارند
 • امکان ثبت سند ۴-۱:دریافت وجوه نامشخص
 • امکان ثبت سند ۴-۲:استرداد وجوه نامشخص
 • امکان ثبت سند ۵:بستن حسابها
 • امکان ثبت سند ۶:افتتاح حساب
  امکان ثبت سند وجوه چکهای بین راهی
 • امکان ثبت سند ۱:چک های بین راهی، ابطال آن وتایید بانک عامل
 • امکان ثبت سند ۲: انتقال وجوه چک های بین راهی به خزانه
 • امکان ثبت سند ۳:دریافت وجوه چکهای بین راهی از خزانه
 • امکان ثبت سند ۴:پرداخت وجوه چک های بین راهی به اشخاص ذینفع
 • امکان ثبت سند ۵:بستن حسابها
 • امکان ثبت سند ۶: افتتاح حسابها
  امکان ثبت سند استرداد وجوه اضافه دریافتی
 • امکان ثبت سند ۱: بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه
 • امکان ثبت سند ۲:دریافت وجوه از خزانه بابت رد وجوه اضافه دریافتی
 • امکان ثبت سند ۳:استرداد وجوه اضافه دریافتی به اشخاص ذینفع
 • امکان ثبت سند ۴:مبلغ وصولی اضافه دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت سند ۵:استرداد اضافه دریافتی واحد گزارشگر به اشخاص
 • امکان ثبت سند ۶:واریز مانده دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی
 • امکان ثبت سند ۷:بستن حسابها
 • امکان ثبت سند ۸: افتتاح حسابها
  امکان ثبت سند وجوه اداره شده
 • امکان ثبت سند ۱:اعتبارات وجوه اداره شده پس از تامین اعتبار لازم
 • امکان ثبت سند ۲:حساب درآمد عمومی خزانه، منابع حاصل از برگشتی
  امکان ثبت سند ودایع
 • امکان ثبت سند ۱: پرداخت ودیعه طبق قوانین
 • امکان ثبت سند ۲:استرداد ودایع
  امکان ثبت سند خانه های سازمانی
 • امکان ثبت سند ۱: تحقق و وصول درآمد خانه های سازمانی
 • امکان ثبت سند ۲:واریز درآمد خانه های سازمانی به حساب خزانه
 • امکان ثبت سند ۳:درآمد خانه های سازمانی برای انجام پرداختها
  امکان ثبت سند مطالبات تایید شده پیمانکاران به عنوان وجه الضمان
 • امکان ثبت سند ۱:سپرده های دریافتی از محل قرارداد منعقده موردنظر
 • امکان ثبت سند ۲:تعیین واحتساب مطالبات پیمانکار بابت قراردادمنعقد
 • امکان ثبت سند ۳:تامین وجوه بابت تادیه مطالبات پیمانکار
 • امکان ثبت سند ۴:واریز وجوه سپرده به حساب مربوط
  امکان ثبت سند اوراق مشارکت
 • امکان ثبت سند الف ۱:به هنگام ابلاغ بودجه یا تبادل موافقتنامه
 • امکان ثبت سند الف ۲:به میزان فروش اوراق مشارکت انتشار یافته
 • امکان ثبت سند الف ۳:واریز منابع حاصل از فروش اوراق به حساب خزانه
 • امکان ثبت سند الف ۴:وصول وجوه حاصل از فروش اوراق از خزانه
 • امکان ثبت سند الف ۵:بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
 • امکان ثبت سند ب ۱:ابلاغ بودجه یا تبادل موافقتنامه
 • امکان ثبت سند ب ۲:تعهدات شناسایی شده مربوط به بدهی های غیرجاری
 • امکان ثبت سند ب ۳:اوراق مشارکت واگذار شده به اشخاص
 • امکان ثبت سند ب ۴:بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
  امکان ثبت سند اوراق بهادار
 • امکان ثبت سند ۱: به هنگام دریافت اوراق بهادار
 • امکان ثبت سند ۲:واگذاری تنخواهگردان اوراق بهاداربه واحدهای تابعه
 • امکان ثبت سند ۳: در صورت فروش و یا مصرف اوراق بهادار
 • امکان ثبت سند ۴:واریز درآمدحاصل ازفروش اوراق بهاداربه حساب خزانه
 • امکان ثبت سند ۵:بستن حسابها
  امکان ثبت سند تسهیلات مالی دریافتی
 • امکان ثبت سند ۱:ابلاغ بودجه یا تبادل موافقتنامه
 • امکان ثبت سند ۲:وصول بخشی از اعتبار تخصیص یافته از طریق استقراض
 • امکان ثبت سند ۳:واریز منابع حاصل ازتهسیلات مالی دریافتی به خزانه
 • امکان ثبت سند ۴:به هنگام وصول تسهیلات مربوط از خزانه
 • امکان ثبت سند ۵:بازپرداخت اقساط و هزینه های مالی تسهیلات دریافتی
 • امکان ثبت سند ۱:ابلاغ بودجه یا تبادل موافقتنامه.
 • امکان ثبت سند ۲:تسویه تسهیلات مالی توسط اشخاص ارایه دهنده
 • امکان ثبت سند ۳:عملکرد منابع تحقق یافته بدون گردش مالی
 • امکان ثبت سند ۴: بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی
 • امکان ثبت سند ۱:بازپرداخت تعهدات مربوط به وامهای خارجی
 • امکان ثبت سند ۲:واحد دریافت کننده تسهیلات خارجی
  امکان ثبت سند تسویه و تهاتر دیون و تعهدات
 • امکان ثبت سند ۱: تسویه تعهدات واحد گزارشگر از محل واگذاری سهام
 • امکان ثبت سند ۲:واگذاری سهام یاسایر داراییهای متعلق به همان واحد
 • امکان ثبت سند اعتبار اسنادی و فاینانس
 • امکان ثبت سند ۱:سفارش های اعتبار اسنادی با بانک مرکزی
 • امکان ثبت سند ۲:دریافت سفارش فوق
 • امکان ثبت سند ۱:پس از دریافت موضوع سفارش
  امکان ثبت سند مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان ثبت سند ۱:مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات
 • امکان ثبت سند ۲:مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش
 • امکان ثبت سند ۱:مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا و خدمات
 • امکان ثبت سند ۲:مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات
 • امکان ثبت سند ۳:بدهی بابت مالیات و عوارض ارزش
 • امکان ثبت سند ۴:وجوه باقیمانده حساب بانک مالیات وعوارض ارزش افزو
 • امکان ثبت سند ۵:مانده حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کالا
 • امکان ثبت سند ۶:طلب تایید شده دستگاه های اجرایی
 • امکان ثبت سند ۷:تهاتر تمام یا بخشی از بدهی بابت مالیات و عوارض
 • امکان ثبت سند ۸:بستن حسابها در پایان دوره مالی
 • امکان ثبت سند ۹:دریافت مبلغ طلب واحدگزارشگر ازسازمان امورمالیاتی
 • امکان ثبت سند ۱۰:واریز طلب وصول شده به حساب خزانه و اخذ تاییدیه
 • امکان ثبت سند ۱۱:تسویه باقیمانده بدهی مالیاتی
  امکان ثبت سند وجوه یارانه
 • امکان ثبت سند ۱:دریافت وجوه یارانه از خزانه
 • امکان ثبت سند ۲:تعهدات مربوط به یارانه ها
 • امکان ثبت سند ۳:پرداخت تعهدات شناسایی شده،حسابهاو اسناد پرداختنی
 • امکان ثبت سند ۴:استرداد بخشی از وجوه واریزی به حساب بانک
  امکان ثبت سند وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و ساختمانها
 • امکان ثبت سند ۱:واریز وجوه توسط متقاضیان به حساب بانکی مورد نظر
 • امکان ثبت سند ۲:پرداخت حق الزحمه کارشناس
 • امکان ثبت سند ۳: بستن حسابها
  امکان ثبت سند تسعیر ارز
 • امکان ثبت سند ۱-۱:افزایش نرخ ارز
 • امکان ثبت سند ۱-۲:کاهش نرخ ارز
 • امکان ثبت سند ۲-۱:افزایش نرخ ارز
 • امکان ثبت سند ۲-۲:کاهش نرخ ارز
 • امکان ثبت سند ۱:دریافت وجوه ارزی
 • امکان ثبت سند ۲:استرداد وجوه ارزی
 • امکان ثبت سند داراییهای امانی
 • امکان ثبت سند ۱:موجودی و اموال امانی حسب مورد دردفاتر امانت دهند
 • امکان ثبت سند ۲:دارایی های امانی حسب مورد در دفاتر امانت گیرنده
 • امکان ثبت سند وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختلاسی
 • امکان ثبت سند ۱:دریافت وجوه حاصل از استرداد اموال سرقتی و اختلاس
 • امکان ثبت سند وجوه حاصل از فروش اراضی نیروهای مسلح
 • امکان ثبت سند ۱:فروش فروش اراضی مربوط
 • امکان ثبت سند ۲:واریز وجوه حاصل از فروش اراضی مربوط به حساب بانک
 • امکان ثبت سند شرایط انتقال حسابها
 • امکان ثبت سند ۱:معادل اقلام پیش پرداختهای سنواتی
 • امکان ثبت سند ۲:معادل علی الحساب های سنواتی
 • امکان ثبت سند ۳:معادل پیش پرداختهای موجودی جنسی و کالای سنواتی
 • امکان ثبت سند ۴:موجودی های جنسی و کالای سنواتی
 • امکان ثبت سند ۵:دارایی های در جریان تکمیل یا ایجاد سنواتی
 • امکان ثبت سند ۶:اسناد هزینه های واخواهی شده سنواتی
 • امکان ثبت سند ۷:تعهدات پرداختنی سنواتی و تعهدات پرداختنی سنواتی
 • امکان ثبت سند ۸:مطالبات پیمانکار بابت تضمین سنواتی
 • امکان ثبت سند ۹:حسابهای کنترل درآمد، کنترل واگذاری دارایی و ….
 • امکان ثبت سند ۱۰:معادل حساب دارایی ثابت
 • امکان ثبت سند ۱۱:معادل حساب اموال واحد گزارشگر
 • امکان ثبت سند ۱۲:معادل پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سنواتی
 • امکان ثبت سند ۱۳:معادل مانده های گروه حساب وجوه سپرده
 • امکان ثبت سند ۱۴:بابت چک بین راهی
 • امکان ثبت سند ۱۵:بابت وجوه نامشخص
 • امکان ثبت سند ۱۶:بابت تسهیلات مالی دریافتی
 • امکان ثبت سند ۱۷:بابت وجوه اداره شده
 • امکان ثبت سند ۱۸:حساب انتظامی سپرده بلند مدت نزد بانک و طرف حساب
 • امکان ثبت سند ۱۹:حساب انتظامی تضمینات و طرف حساب آن
اطلاعات سیستم
 • امکان ثبت اطلاعات و عملیات سند
 • امکان ضمائم اسناد حسابداری
 • امکان تعریف در وجه چک
 • امکان صدور چک
 • امکان مرور حسابها
 • امکان جستجوی اطلاعات در اسناد
 • امکان نمایش لیست خطاها در کد حسابداری
 • امکان ثبت قطعی اسناد
 • امکان بازکردن اسناد قطعی شده
 • امکان تکرار سند
 • امکان صدور سند معکوس
 • امکان تغییر موقت سال و واحد
اسناد ویژه
 • امکان تعریف اسناد ویژه
 • امکان صدور وارده به انبار
 • امکان صدور صادره از انبار
 • امکان صدور سند خرید مستقیم
 • امکان صدور سند صورت وضعیت پیمانکار
 • امکان صدور سند صورت وضعیت پیمانکار (جمع آوری)
 • امکان صدور سند عملیات پروژه
 • امکان صدور سند کالا/عملیات متقاضی
 • امکان صدور سند اضافات/کسورات پروژه
 • امکان صدور سند اضافات/کسورات جمع آوری
 • امکان صدور سند وجوه دریافتی از مشترکین
 • امکان صدور سند طراح
 • امکان صدور سند ناظر
 • امکان صدور سند صورت وضعیت ناظر
 • امکان صدور سند تعدیل صورت وضعیت پیمانکار
 • امکان صدور سند تجهیز کارگاه
 • امکان صدور سند سپرده های دریافتی خزانه
 • امکان صدور سند برداشت توسط خرانه
 • امکان صدور سند سپرده های استردادی خزانه
 • امکان صدور سند پرداخت سپرده به پیمانکار
مغایرت بانکی
 • امکان ثبت اقلام باز حساب بانک
 • امکان ورود اطلاعات کارت بانک
 • امکان تغییر ضمیمه ردیف سند
 • امکان چاپ و نمایش صورت مغایرت بانکی
خزانه
 • امکان تعریف تنظیمات
 • امکان ثبت اطلاعات سپرده های دریافتی
 • امکان ایجاد فایلهای سپرده های دریافتی
 • امکان چاپ و نمایش گزارش سپرده های دریافتی
 • امکان چاپ و نمایش گزارش سپرده های دریافتی – فرم ۲
 • امکان چاپ و نمایش گزارش سپرده های فاقد استردادی
 • امکان چاپ و نمایش گزارش مانده سپرده های دریافتی
 • امکان ایجاد فایلهای سپرده های استردادی
 • امکان جستجوی اطلاعات سپرده های استردادی
 • امکان چاپ و نمایش گزارش سپرده های استردادی
عملیات پایان سال مالی
 • امکان نمایش اسناد پایان سال مالی 
 • امکان صدور سند اختتامیه سال جاری
 • امکان صدور سند افتتاحیه سال بعد
گزارشهای سیستم
 • امکان چاپ و نمایش مانده حساب بانکها
 • امکان چاپ و نمایش سند حسابداری
 • امکان چاپ و نمایش سند حسابداری – فرم ۲
 • امکان چاپ نامه
 • امکان چاپ و نمایش خلاصه سند
 • امکان چاپ و نمایش لیست مشخصات اسناد
 • امکان چاپ و نمایش لیست اسناد جامانده
 • امکان چاپ و نمایش گزارش اسناد بدون توازن و بدون ردیف
 • امکان چاپ و نمایش لیست خطاهای کد حسابداری
 • امکان چاپ و نمایش گزارش در وجه چک
 • امکان چاپ و نمایش دفتر روزنامه
 • امکان چاپ و نمایش دفتر ریز معین
 • امکان چاپ و نمایش دفتر مانده معین
 • امکان چاپ و نمایش کاربرگ حسابرسی (ریز معین)
 • امکان چاپ و نمایش کاربرگ حسابرسی (مانده معین)
 • امکان چاپ و نمایش دفتر کل
 • امکان چاپ و نمایش تراز آزمایشی
 • امکان چاپ و نمایش تراز معین
 • امکان چاپ و نمایش مانده حسابهای مغایر ماهیت
 • امکان چاپ و نمایش لیست حسابهای فاقد گردش
 • امکان چاپ و نمایش لیست مشخصات چکها
 • امکان چاپ و نمایش گزارش صدور چک
 • امکان چاپ و نمایش لیست کدهای حسابداری
 • امکان چاپ و نمایش گزارش ساختار کد حسابداری
 • امکان چاپ و نمایش صورت گردش وجوه نقد
 • امکان چاپ و نمایش گزارش سود و زیان
 • امکان چاپ و نمایش ترازنامه
 • امکان ایجاد فایل تلفیق حسابها

جهت ارتباط با شرکت سیستم های طلایی شرق اینجا کلیک کنید.