آزمون دوره افزایش شگفت انگیز تعداد ایمیل ها

به آزمون دوره افزایش شگفت انگیز تعداد ایمیل ها خوش آمدید.

1. با چه ابزاری می توانید صفحات پرترافیک وبسایت خودتان را شناسایی کنید؟
2. هدف از ارائه انگیزه به مخاطبین چیست؟
3.

به روز رسانی محتوا چیست؟

4. قانون 80/20 چیست؟
5.

فراخوان عمل فرم ثبت نام شما باید شامل .... باشد:


نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه