آزمون طراحی ایمیل های بی عیب و نقص

به آزمون طراحی ایمیل های بی عیب و نقص خوش آمدید

1.

شما باید تعداد فونت های مورد استفاده خودتان در ایمیل را به یک یا دو مورد محدود کنید

2.

بر اساس آموزش ها، نسبت ایده آل متن به تصویر برای موبایل چیست؟

3. نام متنی که وقتی تصاویر شما مسدود هستند نمایش داده می شود چیست؟
4.

قانون 60/30/10 برای استفاده از رنگ در ایمیل چیست؟

5. یک ایمیل تعاملی، ایمیلی است که می توانید از طریق آن با مشترکین ارتباط برقرار کنید.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه