آزمون برترین نکات ساخت بهترین ایمیل ها

به آزمون برترین نکات ساخت بهترین ایمیل ها خوش آمدید

1. اهداف S.M.A.R.T به چه معنی است؟
2. کدام موارد نمونه ای از تقسیم بندی است؟
3. کدام موارد نمونه ای از شخصی سازی است؟

نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره همراه