ضروری

اسامی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزش سئو امیر قمصری

نویسنده : امیر قمصری تاریخ : 1397-07-18

مدت زمان مطالعه این مطلب
10 دقیقه

دوره های آموزش سئو امیر قمصری در حال حاظر شامل دو دوره مقدماتی و آسمان خراش است.

اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آموزشی

 • شرکت در این دوره ها برای عموم آزاد است و پس از اتمام دوره نام دانشجو در بخش دانشجویان سایت نیوسئو جهت مراجعات بعدی ایشان و یا کارفرمایان ایشان، ثبت می شود.
 • متاسفانه در لیست ذیل به دلیل عدم دسترسی به دانشجویان قدیمی، نام بیش از 50% دانشجویان ذکر نشده است.

 

 • محمد کرمی کشکولی کرمانی
  محمد کرمی کشکولی کرمانی

  کد ملی : 127990**** | تهران

  محل برگزاری : حضوری

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • علیرضا جمالی
  علیرضا جمالی

  کد ملی : 395940**** | اصفهان

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • محمد نصیری
  محمد نصیری

  کد ملی : 069378**** | تهران

  محل برگزاری : حضوری

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • علی پوراسمعیل
  علی پوراسمعیل

  کد ملی : 351811**** | اردبیل

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • یاسین آهنگری
  یاسین آهنگری

  کد ملی : 094197**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • سعید کلهر
  سعید کلهر

  کد ملی : 092369**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • رضا عباسیان
  رضا عباسیان

  کد ملی : 003698**** | تهران

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : خیر

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • پیمان محبی
  پیمان محبی

  کد ملی : 427003**** | زنجان

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • نوید نظری
  نوید نظری

  کد ملی : 449349**** | ایلام

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • معین ساغریچی
  معین ساغریچی

  کد ملی : 078126**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • مهدی زنگنه
  مهدی زنگنه

  کد ملی : 256339**** | فارس

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • مهدی هاشمی
  مهدی هاشمی

  کد ملی : 208208**** | مازندران

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • حجت مروج
  حجت مروج

  کد ملی : 227996**** | مازندران

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • حامد الهی
  حامد الهی

  کد ملی : 406329**** | خرم آباد

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • پوریا جاهدی
  پوریا جاهدی

  کد ملی : 092323**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : خیر

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • نیما فرج زاده طهرانی
  نیما فرج زاده طهرانی

  کد ملی : 092303**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : خیر

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • سعید محمدپور
  سعید محمدپور

  کد ملی : 092304**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : خیر

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • سجاد عبدالله نام
  سجاد عبدالله نام

  کد ملی : 092332**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • امیرحسین رزاق پور
  امیرحسین رزاق پور

  کد ملی : 092322**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : خیر

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز

 • فرشته میرزائی
  فرشته میرزائی

  کد ملی : 387472**** | همدان

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : خیر

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • سیمین بخشی
  سیمین بخشی

  کد ملی : 069026**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • پریسا محمودی
  پریسا محمودی

  کد ملی : 086021**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : متوسط

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • علی ابراهیمی
  علی ابراهیمی

  کد ملی : 001669**** | تهران

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • مبینا گنجعلی
  مبینا گنجعلی

  کد ملی : 037051**** | قم

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • ناظر سایت
  ناظر سایت

  کد ملی : 094688**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • سعید دیدارنو
  سعید دیدارنو

  کد ملی : 092013**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • سعید قائمی
 • زهرا سلطان نژاد
  زهرا سلطان نژاد

  کد ملی : 338619**** | هرمزگان

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • آریا پورمحمد
  آریا پورمحمد

  کد ملی : 057333**** | مرکزی

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : عالی

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • محسن صادق پور
  محسن صادق پور

  کد ملی : 392648**** | همدان

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • رضا دایی
  رضا دایی

  کد ملی : 274698**** | آذربایجان غربی

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • عسل سلیمی
  عسل سلیمی

  کد ملی : 136298**** | آذربایجان شرقی

  محل برگزاری : اسکایپ

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : بسیار خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • الهه مشاری
  الهه مشاری

  کد ملی : 094494**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • نرگس شفازاده
  نرگس شفازاده

  کد ملی : 092238**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • جواد مهدی زاده
  جواد مهدی زاده

  کد ملی : 092232**** | خراسان رضوی

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ

 • وحید قمصری نژاد
  وحید قمصری نژاد

  کد ملی : 007492**** | تهران

  محل برگزاری : دفتر نیوسئو

  شرکت در دوره مقدماتی : بله

  شرکت در دوره آسمان خراش : بله

  سطح دانشجو پس از شرکت در دوره : خوب

  مباحث دوره : سورس + محتوا + بک لینک + وب مستر تولز + پرسش و پاسخ