انواع رئیس در کسب و کار

انگیزه های کار,انگیزه های کاری,تعامل با كاركنان

رئیس فداکار (Martyr Boss)

رئیس فداکار هر آنچه را به نفع شرکت باشد انجام داده، می دهد و خواهد داد.

رئیس داد و فریادکن (Screamer Boss)

رئیسی که داد و فریاد میکند فکر میکند اگر صدایش را تا حد نامعقولی بلند کند به خواسته هایش میرسد.

رئیس دنیا به دوش (The world on his shoulders Boss)

این رئیس می تواند ناتوانی های خود را پنهان کند چرا که می تواند خود را به عنوان آدم سرسختی معرفی نماید.

رئیس منزوی (Lone Wolf Boss)

ئیس منزوی می خواهد تنها باشد. او در دفتر کارش می ماند و یا از خانه کار می کند. از تماس های انسانی بویژه از تعامل با کارکنان پرهیز می کند.

رئیس دو دقیقه ای (Two-minutes Boss)

رئیس دو دقیقه ای رئیسی است که بصورت لحظه ای می خواهد موقعیتها را کنترل کند (زمانی که من در تعطیلات بودم چه کار کردید؟) و بعد از دو دقیقه حرف ما را قطع می کند چرا که وقت ندارد درباره آن بحث و گفتگو کند. او مکررا ولی بصورت تصادفی از ما می خواهد گزارشی راجع به پیشرفت کارها تهیه کنیم ولی بندرت آنچه را که خواسته است به خاطر می آورد.

رئیس مشکوک (Paranoid Boss)

این رئیس به تمام انگیزه های افراد مشکوک است. هر آنچه فرد انجام میدهد می تواند تلاشی برای خراب کردن وی قلمداد شود. این احساس بی کفایتی موجب دلسردی پرسنل در آنچه به نفع خودشان و شرکت است می شود.

رئیس رفیق (Buddy Boss)

رئیس رفیق می خواهد دوست ما باشد نه مافوق ما. از ما می خواهد که او را دوست داشته باشیم چرا که دوستان هوای همدیگر را دارند. زمانی را که ما با او سپری می کنیم سرمایه گذاری خوبی است.

رئیس دلهره آور (Fearmonger Boss)

کارکنان هر آنچه را که رئیس دلهره آور می گوید انجام می دهند چرا که از وی می ترسند. او همیشه از تهدید برای ساکت نگهداشتن کارکنان استفاده میکند. این رئیس نرخ جابجایی کارکنان بالایی دارد و در نتیجه برای حفظ عامل ترس کارکنان را اخراج میکند.

پس رئیسی انتخاب کنیم که استرسی به ما وارد نکند و باعث سلب مشکلات روحی و روانی ما نشود و سیستم ایمنی بدن ما را تحت شعاع خود قرار ندهد و باعث بروز بیماریهای متنوع جسمی و روحی ما فراهم نکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود