مدل STP در بازاریابی…

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

این مدل شامل سه مرحله کلیدی به شرح ذیل می باشد:

1- تقسیم بازار (Segmentation)
2- هدف گیری در بازار (Targeting)
3- تعیین جایگاه در بازار (Positioning)

مرحله Segmentation:

فرایند تقسیم بازار به گروه های کوچک تر با نیازهای محصول مشابه و یا ویژگی های قابل شناسایی، با هدف انتخاب بازارهای هدف مناسب.

Segmentation یعنی تقسیم بازار به گروه‌ های کوچک تری از خریداران که نیازها‌، ویژگی یا رفتار متمایزی دارند و ممکن است به محصولات یا ترکیب عناصر بازاریابی جداگانه‌ ای نیاز داشته باشند. هر شرکت برای بخش بندی بازار و تعیین شرح مشخصات بخش‌ های مختلف آن از شیوه‌ های گوناگونی استفاده میکند.

مرحله Targeting:

انتخاب فعال سازمان از سگمنت مارکت مناسب (یا سگمنت ها) با قصد تمرکز بالا بر عرضه ی بازاریابی و فعالیت های شرکت نسبت به فعالیت های مرتبط با مشتریان این شرکت. هدف گیری یعنی انتخاب بازار هدف که عبارت است از ارزیابی میزان جذابیت هر یک از بخش‌ های بازار و انتخاب یک یا چند بخش برای ورود به آنها.

مرحله Positioning:

گاهی اوقات به عنوان موقعیت یابی محصول نامیده میشود. درک بازار هدف از مزایای کلیدی و مهم محصول و ویژگی ها، نسبت به ارائه محصولات رقابتی می باشد. جایگاه یابی که عبارت است از اشغال رتبه‌ ای شفاف و متمایز و مطلوب در ذهن مصرف کنندگان هدف نسبت به محصولات رقیب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود