هفت انتظار مشتری که حتما باید برآورده کنیم

لطفا به این مطلب رای دهید[رای ها : 1 امتیاز : 5] انتظارات مشتری که حتماً باید برآورده شود 1- من را بشناس اطلاعات و داده‌ های مشتریان در هر تعاملی باید به صورت یکپارچه ذخیره شود تا در تعامل بعدی مورد استفاده قرار گیرد. این سابقه نباید با تغییر کانال تماس از دست برود. … ادامه خواندن هفت انتظار مشتری که حتما باید برآورده کنیم