تصمیم بگیریم به مجموعه افراد مثبت ملحق شویم

couple

کمال همنشین درمن اثر کرد وگرنه من…

قانونی داریم که همیشه صادق است، ما به محیط اطرافمان عادت می کنیم.

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخواست کنیم، کم کم به بدبختی عادت می کنیم و فکر می کنیم که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشیم عیب جو و غرغرو می شویم و آن را طبیعی می دانیم.

اگر دوست ما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شویم ولی در نهایت ما هم عادت می کنیم به دیگران دروغ بگوییم و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشیم، به خودمان هم دروغ خواهیم گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شویم ما هم خوشحال و پرانگیزه می شویم و این امر برایمان کاملاً طبیعی است.

 • تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلاً متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید.
 • یک پیشنهاد ویژه هم دارم : با آدمهای “واقعا ثروتمند” همنشین شوید. من از همنشینی با این آدما در هر دقیقه چیز جدیدی یاد می گرفتم !!!

انتخاب با شماست

#رازهای تحول در کسب و کار ? :

 @NEWSEO

5 نظر در مورد مقاله “ تصمیم بگیریم به مجموعه افراد مثبت ملحق شویم ” ثبت شده است
 1. ﻣﺴﻌﻮﺩ اﺭاﻧﻲ

  ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﺗﻴﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺘﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ اﻓﺮاﺩ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺶ ﻣﻴﮕﺬﺭﻭﻧﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻋﺎﻟﻴﻪ. ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ


 2. ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﻡ

  اﻭﻧﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪ ﻣﻦ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭاﻩ ﻧﻤﻴﺪﻥ.


 3. ﻣﻬﺪﻳﺎﺭ ﻻﻟﻮﻱ

  ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺮﻡ ﻛﻼﺱ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ. ﺑﻪ اﻭﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺪﻳﺪن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺑﺰاﺭﻥ


 4. ﻣﺠﻴﺪ

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﻥ ﻣﺤﺸﺮه ﻣﺮﺭﺭﺭﺳﻲ


 5. nima

  mer30, kutah va mofid bud


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود