تحول سازمانی و فرهنگ

تحول در سازمان,تحول در سازمانها,تمرکز بر مشتری

صاحب نظران برجسته علوم سیستم ها گفته اند که فرهنگ دی ان ای سیستم های اجتماعی است. سیستم های زیست شناختی در درجه اول از طریق کدهای ژنتیک خودسامانی می کنند در حالی که سیستم های اجتماعی این کار را از طریق کدهای فرهنگی انجام می دهند. می توانیم نتیجه بگیریم فرهنگ معیوب سازمانهای معیوب را بوجود می آورد و تحول در سازمان و یا حتی کشور از تحول فرهنگی شروع میشود. نمونه جالب توجه شرکت اتمس انرژی آمریکا (فعال در زمینه صنایع گاز) است.

باب بست مدیرعامل اتمس انرژی در مصاحبه ای گفته است: تصور میکنم ایجاد بنیان های صحیح برای فرهنگ اجازه میدهد در هر زمان که به تغییر نیاز داشتیم بتوانیم تغییر را ایجاد کنیم. فرهنگ پایه و اساس همه موفقیت هاست و فرایندی بسیار مهم در سلامت و موفقیت سازمان در بلند مدت است

زمانی که باب بست مدیرعامل مجموعه شد، به جای تحمیل یک فرهنگ و سبک کاری به کارکنان شرکت، مشاوران سن دلانی (شرکت مطرح در زمینه ایجاد تحول فرهنگی در سازمانها) را در سال 1998 برای شکل دادن به فرهنگی برآمده از همراستایی، آزادی، اعتماد و همکاری بکار گرفت. سن دلانی فرایندی را برای شکل دادن به فرهنگی جدید در شرکت هدایت کرد که از رأس سازمان با تشکیل تیمی 5 نفره از رهبران ارشد و سپس تشکیل تیمی 100 نفره از مدیران در سطح بعدی شروع میشد که تجربه ای قوی را بوجود آورد که افرادی که در این شرکت بودند نام Atmospirit را بر آن قرار دادند. یک دهه بعد ارزش های اشتراکی تمرکز بر کارکنان، کار تیمی، تمرکز بر مشتری، اعتماد و صداقت، شرافت و درستی، خلق ارزش و تفکر یکپارچه سازمانی در عمق وجود کارکنان اتمس انرژی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود