تیم رویایی داشته باشید

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

جان سی مکسول نابغه رهبری میگوید:

اگر من رویایی دارم نیاز به تیمی رؤیایی دارم. چون به تنهایی قدرت ندارم!

کار گروهی کار رویایی می سازد اگر رویایی داریم، نیاز به تیم داریم.

برای خلق کارآفرینی دو نکته وجود دارد:

1- تجسم رویا

2- بسیج کردن تیمی برای تحقق آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود