پنج مهارت برای آینده سازی در کسب و کار

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

در جوامع اطلاعاتی امروز یک فرد به عنوان شهروندی در عصر اطلاعات، نیازمند یکسری توانائی ها می باشد که با کمک گرفتن از آنها بتواند یک کسب و کار را آغاز کند و ضمن هدایت درست آن کار، موجبات پیشرفت کسب و کار را نیز فراهم آورد. این مهارت ها عبارتند از:

۱- زبان انگلیسی

۲- IT : توانایی کار با کامپیوتر + قدرت استفاده از اینترنت + آشنایی با روش ها و همچنین قوانین تجارت الکترونیکی

۳- مدیریت : توانایی در امر سرپرستی و راهبری

۴- بازاریابی : آشنایی با مباحث خرید، فروش، تبلیغات و e-marketing

۵- مالی و اقتصادی : حسابداری، مفهوم هزینه و درآمد، آشنایی با مسائل اقتصادی

با موارد بالا هر شهروند می تواند با دادن نمره به میزان آشناییش با هریک از مباحث یادشده، توان خودش را در کسب و کارهای عصر حاضر مورد سنجش قرار دهد. از دیدگاهی دیگر نیز، این ۵ فاکتور عنوان شده در اصل بیش از اینکه مهارت و توانایی به شمار آیند، نیازهای ضروری بشر امروز به نظر می رسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود