آشنایی با مهارتهای سه گانه مدیران

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

1- مهارت ادراکی مدیریت: منظور از مهارت ادراکی توانایی مدیر در سطح کلان و کلی می باشد. زمانی مدیر از این مهارت برخوردار می باشد که اصطلاحاً بتواند شناسنامه سازمان یا اداره یا محیط تحت مدیریت خود را بصورت ساده، روشن، مستند و مخصوصاً از نظر شاخص های ریاضی و آماری معرفی کند.

به عبارت دیگر مدیری در این زمینه از توانایی برخوردار می باشد که بر همه سطوح و لایه های محیط تحت مدیریت خود اشراف کلی داشته باشد. مدیر دارای توانایی ادراکی قادر می باشد وضعیت گذشته، حال و آینده پیش رو را بصورت اجمال، البته نه خرد و جزیی تشریح کند.

2- مهارت انسانی در مدیریت: منظور از مهارت انسانی توانایی رابطه انسانی با کارکنان و مراجعان محیط داخل و خارج سازمان یا محیط تحت مدیریت خود است.

3- مهارت فنی مدیران: منظور از مهارت فنی مدیر، توانایی تسلط و شناخت وی در جزئیات می باشد. یعنی ایشان این توانایی را داشته باشد که از دستورالعمل و قوانین و جنبه های فنی، تکنیکی و سایر حوزه های خرد، نهایت بهره وری را برای سازمان خود ایجاد نماید.

مدیران عالی بیشتر نیازمند مهارتهای ادراکی و مدیران پایه و خط مقدم بیشتر نیازمند مهارتهای فنی هستند. ولی همه مدیران چه عالی، چه میانی و چه عملیاتی همگی به یک اندازه نیاز به مهارتهای انسانی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود