مراحل تصمیم گیری برای یک مدیر

انواع تصمیم گیری در مدیریت,تصمیم گیری در مدیریت,تصمیم مدیریت

به طور کلی مراحل تصمیم گیری در مدیریت کسب و کار را می توانیم شامل شش مرحله بدانیم:

مرحله اول :

شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است. در این مرحله باید سعی و تلاش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته و به درستی تعریف شود.

مرحله دوم:

پیدا کردن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است. احصای راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس او انجام می گیرد. هرچه راه حل های بیشتری برای حل مشکل پیدا و تعیین گردد، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم:

انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. برای انکه راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شوند، لازم می باشد که آنها را به وسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم.

مرحله چهارم:

تعیین نتایج حاصل ازهر یک از راه حل های ممکن است. به عنوان نمونه در این مرحله ،هزینه های حاصل از به کارگیری هریک از راه.

مرحله پنجم:

ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنهاست. هر راه حل، با توجه به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد، با سایر راه حل ها مقایسه گردد و اولویت راه حل ها تعیین می شوند .گاهی اوقات ارزیابی راه حل ها و تعیین اولویت آنها مشکل می شود، زیرا بر اساس یک معیار راه حلی در اولویت قرار می گیرد در حالی که ازجهت معیاری دیگر آن اولویت را نخواهد داشت. در چنین حالتی مدیر باید تلاش کند معیاری تلفیقی به وجود آورد و ارزیابی را بر اساس آن انجام دهد.

مرحله ششم:

مرحله نهایی در فرایند تصمیم گیری انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است. این مرحله در انتهای مرحله ارزیابی و تعیین اولویت ها، خود به خود تحقق می یابد و راه حلی که بهترین نتیجه راحاصل ساخته وبالا ترین درجه اولویت را دریافت داشته، راه حل انتخابی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود