فرا گرفتن چیزهای تازه در مورد مغز و رهبری چه تغییری در ما ایجاد میکند

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

هزاران تغییر گوناگون. فهم شیوه ی عملکرد مغز برای من خیلی جذابیت داشت چون می خواستم با مغز خودم درگیر باشم. دوست داشتم کنترل بیشتری روی کیفیت تصمیم گیری هایم داشته باشم. فکر میکنم حالا در اتخاذ تصمیمات مهم، توانایی به مراتب بیشتری دارم. من بی نقص نیستم، و نسبت به تمام اشتباهات و جهتگیری هایی که دارم آگاه هستم. اما در نهایت در گذر زمان، از لحاظ مدیریت احساسات خودم در هنگام پیچیدگی ها و آشفتگی ها، به رهبر بهتری تبدیل شده ام. بهتر می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم و آنها را کنار یکدیگر بگذارم. از طرف دیگر، توانایی من در خوانش و درک مؤثر تر موقعیت های اجتماعی بهبود یافته است.

تمام جلسات خود را با شفافیت کامل در مورد اهداف جلسه آغاز نماییم. برای مشخص شدن هدف و مسیر خود وقت بگذاریم. سپس ببینیم بهترین طرح برای رسیدن به آن کدام است، و اطمینان حاصل نماییم با تک تک کسانی که نقشی در این موضوع دارند شفافیت و همسویی داریم. چه وقتی در جلسه هستیم و چه زمانی که با کسی گفتگو می کنیم، در مورد هدف و طرح خود شفافیت داشته باشیم. در کل این فرایند، کماکان به کیفیت تفکر خود در طول مسیر توجه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود