چرا رقبا اذیت می کنند و راه حل چیست؟

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

جهان پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است و مانند میدان بازیهای گلادیاتوری می ماند که تنها همیشه آخرین افراد و قدرتمند ترینشان حق آزادی و رهایی را دارند.

در دنیای کسب و کار نیز پیوسته رقبا برای رسیدن به رهایی از مشکلات دست به ابتکار و عرضه بیشتر شرایط و امکانات به مشتریان می کنند تا بتوانند قدرتمندتر شده تا

آخرین برنده باشند. پس پیوسته رقبا در حال اذیت کردن هستند و تنها کسانی توان رقابت را پیدا می کنند که بتوانند:

1- مهارت ها و روش های بازاریابی خود را تقویت کنند.

2- پیوسته در حال نوآوری و اعطای بیشتر شرایط و امکانات به مشتریان باشند.

اینکه ما به رقبای خود اجازه دهیم تا ما و تجارت ما را آزار دهند دقیقاً به ضعف ما و تیممان برمی گردد نه آنها! چرا که این اصول رقابت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود