10 مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال 2020

تفکر طراحی,درك معاني,رسیدن به هدف 100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

مهارتهای مورد نیاز نیروی کار

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎ گانه زیر را به عنوان مهارت ‎های مورد نیاز نیروی کار در سال 2020 معرفی کرده است:

1- درک معانی:  توانایی درک عمیق مفاهیم و اهمیت موضوعات تبیین شده.

2- هوشمندی اجتماعی: توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎ منظور جلب واکنش ‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آنها.

3- تفکر نوین و انطباقی: توانایی پیدا کردن راه ‎حل‎ ها و پاسخ ‎های بدیع و نوآورانه برای مسائل.

4- شایستگی میان ‎فرهنگی: قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگ ‎های مختلف.

5- تفکر محاسبه ‎ای: توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از داده ‎ها و استخراج مفهوم و تحلیل ‎های لازم از آنها.

6- سواد رسانه‎ های نوین: توانایی ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانه‎ های نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعد کننده برای آنها.

7- چند ‎رشته‎ای بودن: سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف.

8- تفکر طراحی: توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص.

9- مدیریت بار فکری: توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز.

10- تشریک مساعی مجازی: توانایی کار بهره‎ ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیام شما بلافاصله پس از ثبت برای مدیران سایت ارسال می شود